Jul14

Kotkan Meripäivät 2017

Kotkan Meripäivät 2017, Kestoteltta, Kotka